Dzirdamības diapazons

Frekvenču diapazons, kurā cilvēks vai dzīvnieks var dzirdēt. Cilvēka auss var atšķirt skaņu aptuveni 20 Hz līdz 20 kHz frekvencē un atbilstošos viļņu garumos no 17 līdz 0,017 m.