Audiogramma

Grafiks, kas atspoguļo dzirdes zudumu dažādās frekvencēs, mērot ar audiometru.