Skaņas maskēšana

Rodas, kad vienas skaņas uztveri ietekmē citas skaņas klātbūtne.