Kalibrēšana

Instrumentu noregulēšana, lai tie varētu nodrošināt pareizus mērījumus.