Skaņas vājināšanās ātrums

Ātrums, kādā skaņas līmenis telpā samazinās, mērot decibelos sekundē (dB/s).