Difūzija

Efektivitāte, ar kuru skaņas enerģija vienmērīgi izplatās noteiktā telpā. Difūzā skaņas laukā skaņa izplatās ar vienādu enerģiju visos virzienos. Šādi apstākļi bieži tiek radīti mērījumu telpām akustiskajās laboratorijās. Nedifūzā skaņas laukā skaņa dažos virzienos var būt dominējošāka. Nedifūzus skaņas laukus var novērot pārsvarā visās telpās, kas nav laboratorijas. Telpa ar ļoti nedifūzu skaņas lauku ir, piemēram, istaba ar skaņu absorbējošiem griestiem un mēbelēm.