Tiešais lauks

Apgabals ap skaņas avotu, no kura tiek raidīta tieša skaņa. Šajā apgabalā, divkāršojot attālumu, skaņas līmenis samazinās par 6 dB. Piemēram, ja viena metra attālumā runas līmenis ir 58 dB, divos metros tas ir 52 dB un četros metros — 48 dB.