Tieša skaņa

Skaņa, kas tiek raidīta tiešā virzienā uz uztvērēju, nesaskaroties ar nekādiem šķēršļiem.