Agrīnās dzišanas laiks (EDT)

Laiks, kad notiek sākotnējā 10 dB dzišana. Īsāks EDT nozīmē labāku runas skaidrību.