Atbalss

Parādība, kas rodas, kad skaņas viļņi tiek atstaroti no cietām virsmām un atstarotās skaņas viļņi ir pamanāmi (skaņu var dzirdēt).