Tālais lauks

Tālajā laukā atstarojošo skaņu līmenis pārsniedz tiešo skaņu.