Pulsējoša atbalss

Atkārtota atbalss starp paralēlām atstarojošām virsmām.