Frekvence (f)

Skaņas viļņu ciklu skaits sekundē, kas izteikts hercos (Hz). Jo lielāks skaitlis, jo augstāka skaņa. Runas frekvence galvenokārt ir no 125 līdz 8000 Hz. Cilvēks var dzirdēt skaņas ar frekvenci no 20 līdz 20 000 Hz.