Hāsa efekts

Atbalss radīts kairinājums, klausoties runu. Kairinājuma līmenis ir atkarīgs no atbalss aizkaves un stipruma.