Sākotnējā laika aizture

Laiks no tiešās skaņas ierašanās līdz tās pašas skaņas pirmā atstarojuma ierašanās brīdim.