Skaļums

Subjektīvs termins, ar kuru apzīmē skaņas stiprības uztveršanu.