Masu likums

Masu likums nosaka, ka, divkāršojot sienas svaru vai skaņas frekvencei, skaņas izolācija pieaugs par 6 dB.