Trokšņa izraisīts dzirdes zudums (NIHL)

Dzirdes bojājums, ko izraisa skaļu skaņu iedarbība.