Trokšņa vājināšana (NR)

Skaņas spiediena līmeņa atšķirība starp abām starpsienas pusēm.