Pastāvīga sliekšņa maiņa

Dzirdes sistēmas bojājuma sekas. Piemēram, ja kāds iepriekš varēja dzirdēt 20 dB skaņas, bet tagad var dzirdēt tikai skaņas virs 30 dB, ir notikusi pastāvīga sliekšņa maiņa.