Fonēma

Uztverami atšķirīga runas skaņas vienība, kas atšķir vienu vārdu no cita noteiktā valodā. Piemēram, “p”, “b”, “d” un “t” angļu vārdos “pad”, “pat”, “bad” un “bat”.