Skaņas augstums

Skaņas saistība ar tās frekvenci. Augsta skaņa attiecas uz augstas frekvences skaņu.