Privātums (akustiskais privātums)

Saistīta ar spēju dzirdēt runu no blakus esošām darba vietām. Piekaramo griestu nodrošināto konfidencialitāti starp līdzās esošām darbavietām var izteikt ar skaņas izolētības indeksu (PI). Jo augstāka vērtība, jo lielāks privātums.