Atstarošanās koeficients

Virsmas skaņas atstarojošās īpašības mērvienība. Tiek definēts kā atspoguļotā krītošās skaņas procentuālā daļa.