Reverberācijas laiks (T vai RT)

Laiks, kas nepieciešams, lai pēc skaņas izslēgšanas skaņas spiediena līmenis pazeminātos par 60 dB. Reverberācijas laika mērīšana ļauj aprēķināt kopējo skaņas absorbciju. Reverberācijas laiks mainās atkarībā no frekvences. Praksē T iegūst no brīža, kad samazinājuma līkne vispirms sasniedz 5 dB un 25 dB zem sākotnējā līmeņa, to apzīmē ar T20.