Sabīna formula

Fiziķis Wallace Clement Sabine (1869–1919) izveidoja Riverbankā, uz rietumiem no Čikāgas, labi zināmo Sabīna formulu (T = 0,16V / A), parādot sakarību starp reverbācijas laiku (T s), telpas tilpumu (V m³). un absorbcijas daudzums (A m²).