Skaņas absorbētāji

Materiāli un struktūras, kas spēj pārveidot skaņas enerģiju siltumā.