Skaņas absorbcijas vidējais rādītājs (SAA)

Skaņas absorbcijas koeficientu vienotā vērtība, ieskaitot trešo oktāvu joslu vidējo vērtību frekvenču diapazonā no 200 līdz 2500 Hz.