Skaņas absorbcijas klase

Skaņas absorbētāju klasifikācija skaņas absorbcijas klasēs A-E saskaņā ar EN ISO 11654, ieskaitot frekvences 200-5000 Hz.