Skaņas absorbcija

Nozīmē, ka skaņas enerģija tiek pārveidota par mehāniskās vibrācijas enerģiju un / vai siltuma enerģiju. Skaņas absorbciju izsaka kā skaņas absorbcijas koeficientu α vai skaņas absorbcijas klasi (A-E) saskaņā ar EN ISO 11654 vai NRC / SAA saskaņā ar ASTM C 423.