Skaņas izplatīšanās

Skaņa, ko izplata nesējs, piemēram, gaiss vai ūdens.