Skaņas stiprums (dB)

Mērījums, kas saistīts ar skaņas skaļumu, izteikts decibelos (dB).