Skaņas vilnis

Traucējumu struktūra, ko rada skaņas enerģijas kustība vidē, piemēram, gaisā vai ūdenī.