Skaņa

Vibrācijas, kas tiek pārraidītas caur gaisu vai citiem nesējiem, izraisot dzirdes orgānu stimulāciju.