Runas privātums

Veids, kādā tiek kvantitatīvi noteikts, cik grūti ir dzirdēt un saprast citu cilvēku sarunas. To bieži izmanto kā skaņas vides kvalitātes rādītāju atvērta tipa birojos.