Runas pārraides indekss (STI)

Līdzīgi kā ar RASTI metodi, bet pilnīgāks runas saprotamības mērīšanas veids, mērot visas oktāvu joslas frekvences diapazonā no 125 līdz 8000 Hz.