Kā uzlabot skaņu vidi un vispārējo pieredzi Jūsu kinoteātrī: sienu elementu nozīmīgums, un kā izpildīt budžeta prasības

Acoustic wall elementsLai uzlabotu jūsu kinoteātra dizainu, svarīgi ir apsvērt, kā izvietot un kombinēt sienu elementus.

Sienu elementu kombinēšana izcilam rezultātam

Lai panāktu sabalansētu skaņas absorbciju, ir nepieciešama dažādu sienu elementu kombinācija. Sienu elementi ir veidoti no dažādu absorbējošu materiālu kombinācijām, un dažkārt tie tiek izmantoti kopā ar rievotu MDF plāksni. 

 

Dažādi sienu konstrukciju veidi  (principi) 


1. sistēma:
  Tipisks augstu frekvenču absorbents

System 1: Typical high-frequnecy absorberModus Black 970 50 mm
Stikla vate, 27 kg/m3, 70 mm


2. sistēma:
  Platjoslas (ietver plašu frekvenču diapazonu) absorbents

System 2Ecophon Akusto™ Wall Texona, 40 mm
Stikla vate, 20 kg/m3, 70 mm


3. sistēma:
 Vidējo frekvenču diapazona absorbents

System 3Ecophon Akusto™ Wall Texona, 40 mm
Stikla vate, 20 kg/m3, 70 mm


4. sistēma:
  Platjoslas absorbents 

System 4Ecophon Akusto™ Wall Texona, 40 mm
MDF plāksne, 30 mm, gaisa sprauga 6 mm
Stikla vate, 20 kg/m3, 95 mm


5. sistēma:
  Zemo frekvenču rezonanses absorbents

System 5MDF plāksne, 30 mm, gaisa sprauga 6 mm
Stikla vate, 20 kg/m3, 70 mm

 

Diagram system 1

1. sistēmai

A = Statistiskais absorbcijas koeficients
B = Frekvence, Hz
1 = 1. sistēma

System 2 and 4

2. un 4. sistēmai

A = Statistiskais absorbcijas koeficients
B = Frekvence, Hz
2 = 2. sistēma
4 = 4. sistēma

 

System 3 and 5

3. un 5. sistēmai

A = Statistiskais absorbcijas koeficients
B = Frekvence, Hz
3 = 3. sistēma
5 = 5. sistēma

Risinājumi kinoteātriem pielāgoti dažādām budžeta iespējām

Dažkārt budžeta ierobežojumi nosaka akustiskā snieguma līmeni un apstākļus. Risinājumi kinoteātriem no Ecophon var tikt pielāgoti tā, lai atbilstu dažādām budžeta iespējām. Pat ja pavisam vienkāršs risinājums nesasniedz vienlīdz labu akustisko līmeni kā uzlabots (optimizēts) risinājums, tam ir jābūt projektētam tā, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku akustiku.

Te parādīts viens uzlabotas jeb optimizētas būvniecības piemērs, un viens vienkāršas jeb pamata būvniecības piemērs. Tie ir tipveida piemēri, kas tiek izmantoti, lai izskaidrotu un parādītu principus dažādiem līmeņiem. Katru īstu dizaina risinājumu nepieciešams pielāgot tā, lai tas atbilstu konkrētam projektam.

 

 Optimizēts jeb uzlabots risinājumsOptimised solution

 1. Ekrāns
 2. 1. sistēma: Tipisks augstu frekvenču absorbents.
  Produkts: Industry Modus S Black 970
 3. Kreisā/labā siena
 4. 5. sistēma: Zemo frekvenču rezonanses absorbents
 5. 2. sistēma: Platjoslas absorbents.
  Produkts: Akusto Wall C Texona
 6. 3. sistēma: Vidējo frekvenču diapazona absorbents.
  Produkts: Akusto Wall C Texona/gamma
 7. Griesti
  Produkts: Focus Ds Akutex™ FT Dark Diamond kopā ar Extra Bass
 8. 4. sistēma: Platjoslas absorbents.
  Produkts: Akusto Wall C Texona
 9. Aizmugurējā siena

Standarta risinājumsStandard solution

 1. Ekrāns
 2. 1. sistēma: Tipisks augstu frekvenču absorbents
  Produkts: Industry Modus S Black 970
 3. Kreisā/labā siena
 4. 2. sistēma: Platjoslas absorbents. 
  Produkts: Akusto Wall C Texona
 5. 3. sistēma: Vidējo frekvenču diapazona absorbents.
  Produkts: Akusto Wall C Texona/gamma
 6. Griesti
  Produkts: Focus Ds Akutex™ FT Dark Diamond kopā ar Extra Bass
 7. 4. sistēma: Platjoslas absorbents. 
  Produkts: Akusto Wall C Texona
 8. Aizmugurējā siena