Korporatīvā un sociālā atbildība

Mūsu darbības vadmotīvs "sound effect on people" nozīmē katru dienu radīt pozitīvas pārmaiņas attiecībā uz to, kā mēs strādājam un rūpējamies par kopienām, kurām mēs kalpojam.

Globāls līderis ceļā uz labo

Uzņēmumā Ecophon mēs lepojamies ar tādu risinājumu izstrādi, kas uzlabo cilvēku dzīvi neatkarīgi no tā, kur viņi strādā un sazinās. Mums ir spēcīgas vērtības un vēlme rīkoties priekšzīmīgi ar visām ieinteresētajām pusēm un partneriem. Ecophon kopā ar Saint-Gobain grupu ir viens no Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma parakstītājiem, uzsverot mūsu apņemšanos uzturēt ilgtspējīgu un ētisku uzņēmējdarbību.

Veselība un drošība it visā

Veselība un drošība ir mūsu korporatīvās kultūras pamatā, lai aizsargātu visus darbiniekus, klientus un citus partnerus. Saint-Gobain Vides, Rūpnieciskās higiēnas, Veselības un Drošības (EHS) hartā ir izklāstīti mūsu noteikumi un procedūras risku identificēšanai, samazināšanai un pārvaldībai. Mūsu mērķis ir attīstīt un veicināt veselības un drošības kultūru ar vienu skaidru mērķi: lai uzņēmumā nebūtu nevienas ar darbu saistītas slimības vai nelaimes gadījuma.

Bizness, ar kuru mēs varam lepoties

Mēs visi uzņēmumā Ecophon un Saint-Gobain Group ievērojam stingru ētikas kodeksu, lai nodrošinātu godīgu un atbildīgu uzņēmējdarbības praksi. Mēs lepojamies, ka sadarbojamies ar tiem, kuriem ir kopīgas vides, sociālās un sabiedrības saistības nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu, prasīgas atbilstības programmas izpildi un atbildīgas pirkšanas politikas īstenošanu.

Rūpes par kopienu

Mūsu uzdevums ir uzlabot visu cilvēku mācīšanās, atveseļošanās un darba vidi, lai kur viņi arī atrastos. Mēs aktīvi atbalstām vietējās kopienas, kurās dzīvojam un strādājam, kā arī kalpojam. Mūsu komandas atbalsta skolas un slimnīcas visā pasaulē ar akustiskiem materiāliem, lai uzlabotu vidi mācību procesā, atveseļošanās un dzīvesvietās. Mēs piedalāmies arī Saint-Gobain grupas daudzajās iniciatīvās vietējo kopienu atbalstam.

 

Visu mūsu korporatīvās un sociālās atbildības dokumentāciju varat lejupielādēt mūsu lejupielādes centrā.