Ceļā uz neto emisiju nulles līmeni

Mūsu apņemšanās: neto emisiju nulles līmenis līdz 2050. gadam. Labi, ka mēs jau esam ceļā.

Atbildot aicinājumam

Pēc klimata rīcības samita (Climate Action Summit), ko 2019. gada septembrī sasauca Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs, Saint-Gobain uzņēmumu grupa ir parakstījusi solījumu par globālo līgumu “Biznesa ambīcijas 1,5 ° C temperatūrā” (Business ambition for 1.5°C). Tas nozīmē, ka mēs esam apņēmušies sasniegt neto emisiju nulles līmeni ne vēlāk kā līdz 2050. gadam, jo šāda rīcība pasaulei no mums ir nepieciešama, lai ierobežotu vissliktākās klimata pārmaiņu sekas.

Šodiena skaitās

Ambicioziem mērķiem ir nepieciešams vērienīgs sākums. Laika posmā no 2017. gada līdz 2030. gadam mēs jau esam apņēmušies samazināt SEG (GHG) emisiju līmeni 1. un 2. sfērā par 33%. 3. sfēras emisiju līmenis tajā pašā laika posmā būtu jāsamazina par 16% visizplatītākajās kategorijās. Daudzi no pašreizējiem ieguldījumiem un pētniecības un attīstības projektiem Ecophon un Saint-Gobain grupā ir vērsti uz risinājumiem ar zemu oglekļa emisiju līmeni.

Pievienošanās iniciatīvai

Kopā ar Saint-Gobain uzņēmumu grupu mēs lepojamies, ka esam iekļauti CDP ikgadējā A Reģistrā, kurā iekļauti pasaules vadošie uzņēmumi vides caurredzamības un veiktspējas jomā. Mēs esam pārliecināti, ka emisiju samazināšanai ir jābūt kopīgam globālam mērķim, un mēs paļaujamies uz zinātnieku atbalstu, lai spētu pārbaudīt un apstiprināt mūsu mērķus attiecībā uz vidi, izmantojot Zinātnē balstītu mērķu iniciatīvu

Uzziniet vairāk par mūsu saistībām 2050. gadam:

Preses relīze

Explore 2050