Ilgtspējīgi jauninājumi

Ecophon pētniecības un attīstības komandu galvenā uzmanība ir vērsta uz ilgtspējību, un viņu darbs tiek koncentrēts uz iekštelpu akustisko risinājumu nākotni.

Sākot ar ilgtspēju

Inovācijas ir Ecophon grupas pamatvērtība, un ilgtspēja ir tās virzītājspēks. Mēs nepārtraukti strādājam pie jauniem un labākiem veidiem, kā atstāt pozitīvu ietekmi uz cilvēkiem, un ilgtspējībai dabiski ir liela loma. Tā ietekmē mūsu īstenotos jaunos attīstības projektus, piemēram, par prioritāti izvirzot tos, kuru mērķis ir samazināt oglekļa emisiju līmeni mūsu risinājumos. Ilgtspējības kritēriji palīdz mums arī izvēlēties izejmateriālus un ar kuriem piegādātājiem un partneriem mēs strādāsim.

Uzmanību piesaistošas inovācijas

Devīto gadu pēc kārtas Saint-Gobain grupa, kurā ietilpst arī Ecophon, ir atzīta par vienu no Clarivate Analytics “Derwent Top 100 globālajiem novatoriem”. Ar šo apbalvojumu tiek atzīta mūsu komandu pieredze un apņemšanās nodrošināt klientus ar jauniem un diferencētiem risinājumiem galvenajos sabiedrības probēmjautājumos, ieskaitot ilgtspējību.

Kopdarba efektivitāte

Saint-Gobain grupas ietvaros Ecophon aktīvi piedalās pētniecības un attīstības programmā “Mūsu CO2 ietekmes samazināšana”, kas veicina sinerģiju starp dažādām grupas pētniecības un attīstības komandām. Šai programmai ir trīs galvenie komponenti: labas prakses un zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju nodošanas veicināšana; jaunu zema oglekļa satura tehnoloģiju izpēte un apmaiņa; un tehnisko prasmju attīstīšana, lai ātri un efektīvi apgūtu šīs jaunās tehnoloģijas.