Bērnudārzs

Spēlējoties un mācoties.

Lai nodrošinātu bērniem un skolotājiem telpas, kur viņi var spēlēties un mācīties, ir svarīgi, lai

  • tanīs būtu pazemināts skaņas līmenis
  • skaņa neizplatītos nekontrolēti

Ja bērnudārzā vai sākumskolā vienlaikus atrodas daudz bērnu, skaņas līmenis var ievērojami paaugstināties. Šādā situācijā bērniem ir grūti sadzirdēt citam citu, savukārt skolotājiem ir grūti mācīt un sniegt norādījumus. Tādējādi rodas trokšņaina, nogurdinoša un nepanesama atmosfēra, kurā skolotājiem nepārtraukti nākas runāt skaļāk, lai bērni viņus varētu sadzirdēt. 

Izaicinājums

  • Samazināt skaņas līmeni
  • Nepieļaut skaņas atbalsošanos no sienām

Risinājums

  • Izmantot skaņu absorbējošu griestu pārklājumu ar labu absorbcijas spēju 
  • Sienu absorbētājus pie vismaz vienas sienas, ieteicams pie divām blakus esošām sienām

Produktu rekomendācijas  

 Produktu kombinācija Akustiskais veikums Triecienizturīgums  Iekštelpu gaisa kvalitāte Griestu virsma
5 3 5 Akutex™ FT
5 3 5 Akutex™ T
Gedina un Akusto Wall 3 3 5 Akutex™ T

Augšā redzamās rekomendācijas ir paredzētas noteiktai aktivitātei un telpai. Skalā pielietotais diapazons ir no 1-5, kur 5 ir augstākais rādītājs. Saistībā ar iekštelpu gaisa kvalitāti, 5 atbilst Franču GOS  A+ un Kalifornija Emisiju Regula standartiem un 4 atbilst Franču GOS A un M1 (būvniecības materiālu Emisiju Klasifikācijai Somijā).

     Sazinieties ar mums

 


Kolins Kampbels

Galvenais Konseptu attīstītājs - Izglītība

Sūti Kolinam e-pastu>>

     


Daudzfunkcionālais centrs

Ecophon Gedina™ A + Extra Bass

Lasīt vairāk

Sazinieties ar mums

 


Kolins Kampbels

Galvenais Konseptu attīstītājs - Izglītība

Sūti Kolinam e-pastu>>