Genereren en verstaan van spraak

Spraak onstaat doordat lucht langs de stembanden wordt geperst, die vervolgens gaan trillen. De trillingen worden een basistoon die wordt versterkt in de mond- en neusholte. Hoe meer lucht per tijdseenheid  langs de stembanden wordt geperst, hoe sterker het geluid wordt. Op deze plek bepalen we dus het volume waarmee wij spreken. Door de tong en lippen in verschillende posities te plaatsen, worden verschillende geluiden gevormd. Deze geluiden noemen we letters – klinkers en stemhebbende en stemloze medeklinkers. De klinkers (a,e,o, etc) zijn een direct verlengstuk van de grondtoon en relatief sterker dan de stemhebbende medeklinkers (b,d,m, etc).
 
De klinkers hebben ook een lagere frequentie en de medeklinkers een hogere. Terwijl de klinkers het geluidsvolume van spraak bepalen, zijn de medeklinkers de informatiedragers.Dat kan op een heel makkelijke manier worden aangetoond. Als bij fluisteren alle klinkers worden vermeden, is het toch mogelijk de informatie in zijn geheel over te brengen. 
Dit kan ook gevisualiseerd worden door een zin op te schrijven, eerst zonder alle medeklinkers en vervolgens zonder de klinkers. Welke is het makkelijkst te lezen?
 
Normal hearing

Normaal horen

De geluidsenergie van de klinkers ligt in het  bereik van 250 – 2,000 Hz. Bij de stemhebbende medeklinkers (b, d, m etc.) ligt  de geluidsenergie in het bereik  van 250 – 4,000 Hz. Bij stemloze medeklinkers (f, s, t etc.) varieert dit nogal en ligt het het tussen de 2,000 – 8,000 Hz. Om spraak duidelijk te kunnen verstaan, is het van belang een goed gehoorvermogen te hebben voor het hele frequentiegebied van 125 – 8,000 Hz, maar speciaal voor de medeklinkers.
 
 

Slechthorendheid

Bij slechthorendheid, is het vaak zo dat het vermogen om medeklinkers, die vaak weinig geluidsenergie bevatten en liggen tussen 2,000 – 8,000 Hz, te begrijpen verloren is gegaan.