Geluid– waar komt het vandaan?

Illustration of sound being generated when a person is speaking

Geluid wordt gecreëerd wanneer bepaalde deeltjes in een medium (in onze wereld is dit meestal lucht) in beweging worden gebracht en met kracht uit hun rustpositie gedwongen worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer we spreken. Onze stembanden produceren hoorbare drukverschillen (hoge en lage druk) in de lucht. Geluid verplaatst zich met een snelheid van ongeveer 340 meter per seconde. Het maakt een golvende beweging en is een mechanische vibratie.  

Ruimteakoestiek gaat over hoe geluid zich beweegt in een ruimte. Geluidstransmissie, geluidsabsorptie, geluidsreflectie en geluidsdiffusie zijn hierbij belangrijke aspecten.

Ruimteakoestiek houdt ook in hoe wij als mensen verschillende akoestische fenomenen ervaren. Het vlak van akoestiek behelst ook geluidsisolatie  waarmee de route wordt bedoeld die het geluid volgt van de ene ruimte naar de andere.