Clean room

Clean room icon

Sommige Ecophon-producten zijn geclassificeerd volgens ISO 14644-1: 2015 (classificatie van luchtzuiverheid op basis van deeltjesconcentratie)

Dit om hun compatibiliteit met cleanroomvereisten te garanderen, in termen van het aantal in de lucht zwevende deeltjes (afmetingen variërend van 0,1 µm tot 5 µm), uitgedrukt als een concentratie in luchtvolume.

ISO class Particle size
  > 0.1 μm > 0.2 μm > 0.3 μm > 0.5 μm > 1 μm > 5 μm
ISO Class 1 10 2        
ISO Class 2 100  24  10 4    
ISO Class 3 1000  237  102  35  8  
ISO Class 4 10000  2370  1020 352  83   
ISO Class 5 100000  23700  10200  3520  832  29
ISO Class 6 1000000  237000 102000  35200  8320  293 
ISO Class 7       352000 83200  2930 
ISO Class 8       3520000 832000  29300 
ISO Class 9       35200000 8320000  293000 

Sommige Ecophon-producten zijn ook getest om te garanderen dat ze compatibel zijn met de vereisten van NF S 90-351 (Gezondheidszorginstellingen - Gecontroleerde omgevingen - Eisen voor beheersing van besmetting via de lucht). 

De norm definieert verschillende risicozones, waar zone 4 de hoogste eisen stelt. Om een ​​product te classificeren voor gebruik in een bepaalde risicozone, moet het worden getest op deeltjesemissie volgens ISO 14644-1, deeltjesverwijderingskinetiek en luchtmicrobiologische controle.

Definitie risico zones volgens NF S 90-351

Class risk Class clean particle Kinetic elimination particles Class clean microbiological
4 ISO 5 CP(0,5)5 M1
3

ISO 7

CP(0,5)10 M10
2 ISO 8 CP(0,5)20 M100

Kinetiek van deeltjeselimenatie (specifieke klassen)

Klasse kinetiek van deeltjeselimenatie bij 0,5 μm Tijd die nodig is om 90 % vermindering te bereiken (min)
CP(0.5)20 ≤ 20
CP(0.5)10 ≤ 10
CP(0.5)5 ≤ 5

De kinetiek van de eliminatie van deeltjes op een niveau van 0,5 μm wordt bepaald door de tijd die nodig is om het aantal oorspronkelijke deeltjes met 90% te verminderen.

Wanneer deeltjes in een cleanroom in contact komen met oppervlakken, is het belangrijk dat ze niet aan het oppervlak blijven kleven. Deeltjeseliminatiekinetiek is een maatstaf om dit te testen. CP(0,5)5 betekent bijvoorbeeld dat als deeltjes van maximaal 5 μm op het oppervlak worden geprojecteerd, 90% daarvan binnen 5 minuten van het oppervlak zal zijn verdwenen.

Beheersing luchtmicrobiologie

Microbiological cleanliness class Maximum concentration in number of viable particles per cubic meter of air (UFC/m3)
M1 ≤1
M10 10
M100 100

Het materiaal is besmet en vervolgens, na incubatie, worden lucht- en oppervlaktebemonstering uitgevoerd om te controleren of het materiaal geen microbiële proliferatie toelaat. 

De producten van Ecophon zijn getest voor de volgende soorten:

  • Staphylococcus aureus MRSA
  • Escherichia coli
  • Candida albicans
  • Aspergillus brasiliensis

Raadpleeg altijd het technische gegevensblad van een product om ervoor te zorgen dat het compatibel is met specifieke cleanroomvereisten.