Visuele uitstraling

Visual appearance icon

Visuele uitstraling en licht hebben grote invloed op de algemene perceptie van een ruimte. Lichtere oppervlakken zijn ook gunstig als het gaat om kostenefficiënte verlichting. 

Lichtreflectiewaarden voor plafonds

De lichtreflectie wordt uitgedrukt in een percentage en geeft aan hoeveel van het licht dat op een oppervlak valt wordt teruggekaatst. Het wordt vaak uitgedrukt als lichtreflectiewaarde (LRV), zijnde de totale hoeveelheid zichtbaar licht, van alle golflengen en in alle richtingen, die weerkaatst wordt door een oppervlak wanneer deze door een lichtbron verlicht worden.

Om de meeste efficiëntie te verkrijgen, zowel voor instromend daglicht als verlichting, moet de lichtreflectie van het plafond hoog zijn. 

Lichtreflectie wordt gemeten volgens BS8493:2008+A1:2010. Meetwaarden worden geëvalueerd volgens CIE 10 degree Standard Observer (1964) en CIE Standard Illuminant D65.

Glans

De glans van een oppervlak wordt omgezet naar een eengetalswaarde (voor een bepaalde invalshoek van het licht) en impliceert in hoeverre het oppervlak het invallende licht reflecteert zonder het te verstrooien in een ruimte.

Glans is altijd gerelateerd aan een bepaalde hoek (bijv. 20°, 60° or 85°) en beschrijft niet hoe gelijkmatig het gereflecteerde licht wordt verspreid in de ruimte.

De glanswaarde ligt gewoonlijk tussen 0 en 100 (kan hoger zijn voor spiegelende metalen oppervlakten) waarbij <10 mat, 10-70 semi-mat en >70 hoogglans is, conform de meest relevante standaarden, d.w.z. ISO 2813 en ASTM D 523.