Amplitude

De grootste uitslag van een trillingsgolf, bijvoorbeeld het geluidsdrukniveau of het trillingsniveau. A = Amplitude