Articulatie Index (AI)

Een maatstaf voor de spraakverstaanbaarheid geclassificeerd van 0 tot 1. Een articulatie-index onder de 0,3 betekent over het algemeen onverstaanbaarheid en boven de 0,7 geeft aan dat de spraakverstaanbaarheid uitstekend is.