Verminderde verstaanbaarheid van medeklinkers (Alcons)

Een methode voor het meten van de spraakverstaanbaarheid, door de bepaling van de verminderde verstaanbaarheid van medeklinkers.