Audiometer

Een standaard instrument voor gehoortests.