Audiometrische ruimte

Een ruimte die wordt gebruikt voor gehoortests. Deze ruimte is geïsoleerd tegen geluid van buitenaf en beschikt over een bepaalde mate van geluidsabsorptie.